Conditii Generale pentru utilizarea site-ului AUTOROPA.RO

 

ACCEPTAREA CONDITIILOR

 

Prin accesarea acestui site web si/sau a oricarei pagini a acestuia sunteti de acord cu aceste conditii de utilizare. Daca nu sunteti de acord cu acesti termeni si conditii de utilizare, nu accesati acest site.

 

DESCRIEREA SERVICIILOR

 

Siteul nostru va pune la dispozitie informatiile din acest site web in scop informativ general si nu garanteaza de exactitatea lor la un moment dat, desi se va incerca pe cat posibil ca la publicarea lor pe site toate informatiile sa fie exacte.

Site-ul reprezinta un magazin online care comercializeaza autoturisme second hand. Nu raspundem pentru eventualele erori de scriere sau de pozele care au caracter informativ.

INTRODUCERE

Prezentele Conditii Generale definesc conditiile de utilizare a site-ului Autoropa.ro de catre potentialii vizitatori sau clienti. Accesând si navigând pe acest site, acceptati termenii de utilizare descrisi în continuare.

 

DEFINIREA TERMENILOR

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică sau juridical identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

 

DREPTURILE UTILIZATORILOR CU PRIVIRE LA PROTECTIA INFORMATIILOR PERSONALE

Conform GDPR, utilizatorii site-ului Autoropa.ro au urmatoarele drepturi cu privire la protectia datelor cu caracter personal:

– dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs.,

– dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal,

– dreptul la rectificare si dreptul la ștergerea datelor,

– dreptul la restricționarea prelucrării,

– dreptul la portabilitatea datelor,

– dreptul la opoziție și

– de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat,

– dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

 

DREPTURILE ASUPRA CONTINUTULUI SITE-ULUI

Autoropa.ro nu va transfera titlul de proprietate decat dupa vanzarea bunurilor si incasarea lor in conturile societatii.

Autoropa.ro detine drepturi complete si depline asupra titlului de proprietate si prin aceasta toate drepturile de autor si cele brevetate.

Toate informatiile, produsele sau aplicatiile continute în acest site sunt proprietatea Autoropa.ro, cu exceptia continutului folosit de clienti pentru a-si personalize produsele. Autoropa.ro  îsi rezerva dreptul de a modifica continutul si/sau structura site-ului în orice moment si fara nici o informare prealabila.

 

Întregul continut al site-ului Autoropa.ro este protejat prin legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, continutul si prezentarea site-ului sunt detinute de Autoropa.ro. Este interzisa copierea, modificarea, afisarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licentierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea continutului site-ului în orice scop fara confirmarea scrisa din partea Autoropa.ro

 

Accesul si utilizarea paginii Autoropa.ro sunt gratuite si au scopul de a veni in ajutorul utilizatorilor pentru a gasi informatiile necesare în cel mai usor si rapid mod posibil, conform cerintelor fiecaruia.

 

Informatiile prezente pe Autoropa.ro sunt de interes general si sunt puse la dispozitia utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se întelege orice persoana fizica sau juridica care va accesa pagina. Puteti copia si tipari continutul paginii Autoropa.ro pentru folosinta dumneavoastra personala, fara intentii comerciale. În orice alte situatii, continutul nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fara consimtamântul explicit al reprezentantilor site-ului.

 

NEANGAJAREA RASPUNDERII

Continutul informatiilor se refera la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activitatilor, produselor si serviciilor. Autoropa.ro nu va acorda nici o garantie referitoare la:

– evitarea utilizarii anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;

– neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;

– inexistenta pe site-ul pus la dispozitie a virusilor sau alte componente care ar putea dauna utilizatorilor.

 

Astfel, Autoropa.ro nu poate fi responsabila pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului sau.

Toate informatiile prezentate pe site cu privire la produsele Autoropa.ro, preturi, informatii, campanii si promotii de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic din continutul site-ului nu poate constitui o oferta ferma de a contracta si nu poate angaja raspunderea Autoropa.ro în lipsa unor acorduri ulterioare. Singura modalitate de a contracta Autoropa.ro este realizarea unei achizitii de pe site, care intra ca activitate in reglementarile contractelor la distanta, Autoropa.ro asumandu-si rolul de a procesa comanda, livra produsul, in conditiile expuse aici.

 

Continutul paginii web Autoropa.ro, a informatiilor si a altor materiale prezentate de Comunitatea Autoropa.ro nu reprezinta o consultatie juridica în sensul Legii nr. 51/1995.

 

GDPR este un set de reguli bazat pe principii complexe, care este deschis la interpretare si cotine, de asemenea, numeroase domenii în care statele membre sunt invitate sa intervina. În prezent exista foarte putine îndrumari cu privire la implementarea GDPR si este posibil ca Autoritatile de Supraveghere sa aiba puncte de vedere diferite fata de cele exprimate în acest moment pe site-ul Autoropa.ro. În ciuda eforturilor noastre de a oferi cele mai bune servicii, nu putem anticipa cu exactitate modul în care Autoritatea de Supraveghere sau instantele de judecata vor interpreta Regulamentul.

 

Autoropa.ro nu face nicio declaratie, promisiune sau garantie cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al prezentului continut, al îndrumarilor si a consultantei, nu îsi asuma nicio obligatie de rezultat sau diligenta fata de nicio persoana, exclud în mod expres si neaga raspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizarii continutului.

 

OBIECTIVUL CONTINUTULUI SITE-ULUI

Obiectivul continutului site-ului este de a transmite informatii actualizate si exacte si de a pune la dispozitie produse spre vanzare catre utilizatori, in conditii transparente, stabilite in prezentele politici.

 

Autoropa.ro nu poate garanta ca prezentele pagini nu contin erori, si asigura ca va depune toate diligentele pentru realizarea unei informari corecte si remedierea eventualelor erori.

 

Orice persoana care doreste sa-si procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este indreptatita sa contacteze Autoropa.ro prin unul din mijloacele afisate în pagina de Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilitatii serviciului sau produsului în cauza cât si asupra conditiilor contractuale, preturilor si informatiilor tehnice sau de alta natura.

 

INFORMATII PERSONALE

Când prin intermediul prezentului site va sunt solicitate informatii, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastra sau posibilitatea de a va contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicatiilor disponibile pe site. Spre exeplu, pentru a putea livra produsele comandate vom avea nevoie de datele dumneavoastra de identificare.

Achizitionand un produs de pe site-ul Autoropa.ro sunteti autoat de accord cu preluarea si administrarea datelor personale, in conditii de transparenta si doar in scopuri clar delimitate. Folosim datele personale doar pentru a putea duce la bun sfarsit livrarea serviciilor / produselor noastre si pentru a comunica utilizatorilor modificiari, completari ale ofertei si conditiilor Autoropa.ro.

 

Natura informatiilor solicitate se refera în special la date personale (nume, adresa, numere de telefon), adresa de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intentioneaza sa fie utilizate produsele si/sau serviciile Autoropa.ro, dar poate include si alte informatii aflate în strânsa legatura cu utilizarea serviciilor si/sau produselor solicitate.

 

Cu scopul de a raspunde mai bine nevoilor si întrebarilor utilizatorilor site-ului, informatiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocari si prelucrari electronice.

 

LEGATURA CU ALTE SITE-URI

Prezentul site poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri considerate de Autoropa.ro utile în legatura cu continutul site-ului sau si care nu se afla sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizarii acestor legaturi sau trimiteri se vor aplica conditiile generale de utilizare corespunzatoare acelor site-uri.

 

Autoropa.ro nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informatiilor prezente pe site-urile unor terti, la care se face trimitere de pe site-ul sau.

 

 

INFORMATIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

Orice persoana care viziteaza site-ul Autoropa.ro si care ofera date sau informatii cu caracter personal prin intermediul acestui site îsi manifesta acordul în mod expres si neechivoc pentru urmatoarele:

  • prelucrarea acestor date si informatii personale de catre Autoropa.ro;
  • transmiterea de materiale promotionale specifice operatiunilor de marketing direct;
  • solutionarea de catre Autoropa.ro a cererilor, întrebarilor si reclamatiilor adresate (a se vedea pagina Contact din site);
  • alte activitati întreprinse de Autoropa.ro si permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobari din partea destinatarului.

 

Autoropa.ro va pastra confidentialitatea acestor informatii.

Operatorul poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.

Operatorul Autoropa.ro poate furniza datele catre personae terte sau către personae imputernicite de operator spre prelucrare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, de servicii  bancare, operatori de telefonie mobila, entitati juridice private colaboratoare, parteneri ai Autoropa.ro

 

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres si neechivoc al dumneavoastra în conformitate cu prevederile legii 677/2001 si directivelor GDPR pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Pentru orice nelamurire în legatura cu exercitarea drepturilor dumneavoastra referitoare la utilizarea site-ului si la protectia utilizarii va rugam sa ne contactati prin intermediul sectiunii Contact din site.