blank

Garanție pentru vehicule rulate Compact & Extensie garanție Compact

Garantia oferita este pentru o perioada de 6 luni cu posibilitatea extinderii la 12 sau 24 luni (initial).

Valabilitatea garanţiei

Garanţia este valabilă în interiorul ţării, iar în cazul călătoriilor de concediu şi de afaceri şi pe întreg teritoriul Europei.

Transmisibilitate

Garanţia este legată de autovehicul şi se va transmite noului posesor în cazul revânzării

 

 

Volumul garanției

MOTORUL: carcasă pentru inel de etanşare; com-ponentele interioare legate de circuitul de ulei; ra-diator de ulei motor; bloc motor; carcasă arbore cu came; comutator presiune ulei; carcasă filtru de ulei; traductor de nivel ulei; baie de ulei; volan-ta/disc de antrenare cu coroană dinţată; rolă de întidere pentru cureaua de distributie; carcasă dis-tribuţie; curea dinţată de distributie; rolă de ghida-re pentru curea dințată de distributie; chiuloasă; garnitură de chiuloasă.

INSTALAŢIA ELECTRICĂ: cablajul pentru sistemul de injectie electronică; componentele electrice ale sistemului de aprindere; releu/unitate de control bujii incandescente; cablu de aprindere

CUTIE DE VITEZE MANUALĂ/AUTOMATICĂ: disc de antrenare; convertizor; radiator de ulei; carcasă cu-tie de viteze; componete interne ale cutiei de vite-ze manuală și automatică; cilindru de comandă; ci-lindru receptor; aparat de comandă pentru cutie de viteze automatică; aparat de comandă al cutiei de viteze manuală automatizată

DIFERENŢIAL/ CUTIE DE TRANSFER: flanşă; carca-să cutie de transfer; componentele interne ale cutiei de transfer si diferențial

SISTEMUL DE EVACUARE: piese electronice al sistemului de evacuare

INSTALAŢIA DE CARBURANT: pompă de injecţie; componentele electrice ale managementului de motor; pompă de înaltă presiune; pompă de carburant; turbocompresor; pompă de prealimentare

TRANSMISIE: arbore de antrenare; articulaţie arbo-re de antrenare; senzor turație ASR; acumulator de presiune (ASR); unitate hidraulică (ASR); arbore cardanic; pompă de încărcare (ASR); lagăr central pentru arbore cardanic; aparat de comandă (ASR)

Grupe de componente suplimentare pentru vehiculele hibride sau cu propulsie electrică:

ANTRENAREA HIBRIDĂ: pompa de apă electrică pentru antrenarea hibrid; motoare electrice pentru antrenare hibrid ; ECU al bateriei vehi-culului hibrid; încărcător Plug-In integrat al ve-hiculului (fară cablu de încărcare); alternator pentru antrenare hibrid; transmisia pentru an-trenarea hibrid; convertizor HV DC/AC; cablajul pentru înaltă tensiune ; radiator pentru bateria hibrid; electronica de sarcină pentru antrenare hibrid; ventilator pentru bateria hibrid; conver-tizor de tensiune; aparat de comandă pentru antrenare hibrid; invertor pentru sistemul hi-brid; convertizor 12V DC/DC.

ACTIONARE ELECTRICĂ: sursă de încălzire pen-tru habitaclu; servoamplificator de frânare elec-tric; compresor climatizare electric; motoare electrice de antrenare; încărcător integrat al vehiculului (fară cablajul de încărcare); cablajul pentru înaltă tensiune; ventilator de răcire pen-tru bateria de antrenare; electronica de sarcină pentru antrenare; transformator de bord; apart de comadă pentru bateria de antrenare; inver-tor pentru sistemul de bord.

Durata garanţiei

Garanţia poate fi acordată cu următorul termen

(Garanție pentru vehicule rulate Compact):

  • Termen de garanţie de 6 sau 12 luni pentru auto-turisme la data intrării în vigoare a garanţiei, nu sunt mai vechi de 10 ani de la data primei inmatriculari (contracost).
  • Termen de garanţie de 24 luni pentru autoturisme la data intrării în vigoare a garanţiei, nu sunt mai vechi de 7 ani de la data primei înmatriculări şi nu au depăşit limita de 150.000 km rulaţi (contracost).

Încheierea garanţiei

Prelungirea garanţiei extinsă, pote fi realizată, numai în termenul de garanţie extinsă de origine, în ultima lună înainte de a expirarea garanţiei extinsă de origine.

Prelungirea garanţiei extinsă, incepe cu sfârşitul garantiei extinsă de origine.